Redakcja Gazety Dzieci pracuje ile sił w… rękach i dziecięcych umysłach!

Młodzi Redaktorzy i Redaktorki, którzy w sezonie zajęciowym 2022/2023 tworzą redakcję „Gazety Dzieci” spotkali się 22 listopada w bibliotece dla dzieci już po raz trzeci. Moc kreatywnych działań i twórczych poczynień sprawiła, że skrzynka na artykuły pęka w szwach! Podczas listopadowego spotkania dzieci dowiedziały się co to jest CHMURA SŁÓW, oraz spróbowały swoich sił w jej tworzeniu, nowym pojęciem w pracy młodych redaktorów była również sklejka poetycka. 

 

Mamy wspaniałe wieści – kolejny numer naszej dziecięcej gazety pojawi się już w grudniu. W niedługim czasie artykuły zostaną przekazane inicjatorce dzieła, jakim jest Gazeta Dzieci, która zajmie się złożeniem gazety i jej drukiem. Czekamy z niecierpliwością!

 

Więcej o Gazecie Dzieci: https://biblioteka.choroszcz.pl/choroszcz_biblioteka/2022/09/23/gazeta-dzieci-pierwsze-powakacyjne-spotkanie-redakcyjne/