Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy od lat uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. 

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w w poszczególnych latach dotację w wysokości :

2018 roku – 6500 zł

2019 roku – 7500 zł

2020 roku – 7500 zł (I nabór) , 6230 zł (II nabór)

Za pozyskane dofinansowanie zakupione zostały książki do wszystkich placówek bibliotecznych : siedziby głównej w Choroszczy, filii bibliotecznych: w Barszczewie i Klepaczach.  Księgozbiór został wzbogacony o sporo ciekawych książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, powieści społeczno – obyczajowe, historyczne, biografie), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej. W II naborze Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy otrzymała dofinansowanie na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną, za które sfinansowany został dostęp na cały 2021 rok do portalu z ponad 60 000 e-booków LEGIMI.


Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w 2021 roku przystąpiła do wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Programu – wzorem lat ubiegłych -jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych.

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2021 roku dotację w wysokości : 4200 złotych. Za ta kwotę zostaną zakupione nowości wydawnicze do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy – oddział dla dorosłych oraz dla dzieci, jak i do filii bibliotecznej w Klepaczach. Książki zakupione w ramach dofinansowania zostaną opatrzone klauzulą brzmiącą : „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.


W roku 2022, w ramach kontynuacji realizacji projektu wieloletniego Biblioteka w Choroszczy uzyskała kwotę dofinansowania w wysokości 4500 złotych.

Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa


W roku 2022, w ramach kontynuacji realizacji projektu wieloletniego Biblioteka w Choroszczy uzyskała kwotę dofinansowania w wysokości 4500 złotych.

Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa