Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy od lat uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. 

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w w poszczególnych latach dotację w wysokości :

2018 roku – 6500 zł

2019 roku – 7500 zł

2020 roku – 7500 zł (I nabór) , 6230 zł (II nabór)

Za pozyskane dofinansowanie zakupione zostały książki do wszystkich placówek bibliotecznych : siedziby głównej w Choroszczy, filii bibliotecznych: w Barszczewie i Klepaczach.  Księgozbiór został wzbogacony o sporo ciekawych książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, powieści społeczno – obyczajowe, historyczne, biografie), wydawnictwa dla dzieci i młodzieży a także pozycje z literatury popularno – naukowej. W II naborze Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy otrzymała dofinansowanie na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną, za które sfinansowany został dostęp na cały 2021 rok do portalu z ponad 60 000 e-booków LEGIMI.