Nowości w bibliotece!

Październik zaowocował w naszej bibliotece w mnóstwo nowości czytelniczych, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych czytelników. Nowości przybyło w dziale dla dorosłych, dla dzieci oraz w filii bibliotecznej w Klepaczach.

Wśród nich: reportaże, powieści historyczne, romanse, powieści obyczajowe, albumy edukacyjne, kryminały oraz wiele innych!

Zachęcamy do wypożyczania.


Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w 2021 roku przystąpiła do wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Programu – wzorem lat ubiegłych -jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych.

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2021 roku dotację w wysokości : 4200 złotych. Za ta kwotę zostaną zakupione nowości wydawnicze do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy – oddział dla dorosłych oraz dla dzieci, jak i do filii bibliotecznej w Klepaczach. Książki zakupione w ramach dofinansowania zostaną opatrzone klauzulą brzmiącą : „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.


W roku 2022, w ramach kontynuacji realizacji projektu wieloletniego Biblioteka w Choroszczy uzyskała kwotę dofinansowania w wysokości 4500 złotych.

Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa