Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w 2021 roku przystąpiła do wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Programu – wzorem lat ubiegłych -jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych.

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2021 roku dotację w wysokości : 4200 złotych. Za ta kwotę zostaną zakupione nowości wydawnicze do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy – oddział dla dorosłych oraz dla dzieci, jak i do filii bibliotecznej w Klepaczach. Książki zakupione w ramach dofinansowania zostaną opatrzone klauzulą brzmiącą : „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu”
.

Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa