Lekcja biblioteczna z choroszczańską młodzieżą

We wtorek 29.03.2022 odbyła się w lekcja biblioteczna , w której uczestniczyła młodzież z VI klasy SP w Choroszczy. W trakcie spotkania bibliotekarka opowiedziała o zasadach korzystania z biblioteki, scharakteryzowała oferowane zbiory i różnorodność usług bibliotecznych. Młodzież dowiedziała się jak wygląda droga książki na półkę biblioteczną, według jakiego schematu książki są rozdysponowane po poszczególnych działach, jakie są szczegółowe i jak jest ich wiele. Bibliotekarka omówiła też przydatne strony do wyszukiwania pozycji książkowych i zachęciła do założenia konta czytelniczego w naszej Bibliotece.

Następnie młodzież z zaangażowaniem wzięła udział w warsztacie projektowania  „Biblioteki marzeń”, według własnych przemyśleń i potrzeb. Dzieci  w swoich pracach stawiały przede wszystkim na wolny i szeroki dostęp do multimediów, nie zabrakło projektów uwzględniających czytelnie na świeżym powietrzu i rozmaitych fantastycznych konstrukcji.

Serdecznie dziękujemy za wizytę!

tekst MBP

foto AK