I Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy – integracja, aktywizacja, doskonalenie

W dniach 15-16 września 2021 bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy odbyły delegację na I Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy – integracja, aktywizacja, doskonalenie, którego temat brzmiał „Biblioteka i/czy dom kultury?”.

Pierwszy dzień tego spotkania zebrał w audytorium Książnicy Podlaskiej im. Łukasz Górnickiego w Białymstoku prawie setkę bibliotekarzy z różnych zakątków województwa podlaskiego. Dwudniowe spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Książnicy Podlaskiej – Beata Zadykowicz. Chwilę później rozpoczęły się warsztaty „Plan na planszówki” poprowadzone przez Jana Wyspiańskiego z Fundacji Grający Białystok. Jan Wyspiański opowiedział o przeróżnych grach dostępnych na rynku gier planszowych, o rozwoju czytelnictwa przy zastosowaniu planszówek oraz ich rozwoju, czy tez przyszłości.  Miał ze sobą na miejscu również gotowe eksponaty, które można było obejrzeć, dotknąć – zapoznać się z nimi i być może w przyszłości włączyć w zbiory podlaskich bibliotek.

Kolejnym punktem programu – 15 września – była debata „Biblioteka czy/i dom kultury?” odbywająca się na zasadzie dyskusji panelowej. Wśród panelistów znaleźli się:  Joanna Trusiuk – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku , Janusz Siemion – dyrektor Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie oraz Andrzej Bajguz – dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Debata była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między-bibliotecznych z różnych środowisk .

We czwartek – 16 września – spotkanie przeniosło się do Biblioteki Publicznej w Supraślu, która od niedawna mieści się w nowej lokalizacji. Po powitaniu przybyłych bibliotekarzy i bibliotekarek, Dyrektor Łukasz Lubicz Łapiński oprowadził wszystkich obecnych po okazałych i nowoczesnych (choć połączonych z tradycją) wnętrzach biblioteki. Następnie zaproszeni bibliotekarze przedstawili „dobre praktyki” oraz wszelkie działania na rzecz rozwoju czytelnictwa jakie podejmują w swoich bibliotekach. Zaprezentowane zostały działania następujących bibliotek : Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym oraz filia nr 4 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Następnie przybyłych gości przywitał Burmistrz Supraśla – dr Radosław Dobrowolski, który chwilę później stał się również przewodnikiem po swoim mieście. Wycieczka udała się m.in. do Muzeum Ikon , Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa oraz do Monasteru, kościołów supraskich oraz Pałacu Buchholtza.

To dwudniowe spotkanie było doskonałą okazją do przeprowadzenia wspólnych rozmów, wyznaczeniu nowych, niejednokrotnie wspólnych instytucjonalnie celów oraz wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarzy województwa podlaskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego za organizację spotkania, które dzięki stworzonym przez organizatorów sprzyjającym warunkom do pozyskania inspiracji i podejrzenia dobrych praktyk , na pewno zaowocuje w moc nowych działań w każdej z podlaskich bibliotek, w tym naszej choroszczańskiej.

Paulina Krysiewicz