Twórcze działania w Barszczewie

Zajęcia Koła literacko –plastycznego, wpisały się na stałe do edukacji artystycznej Filii Bibliotecznej w Barszczewie.  Należą do cyklicznych spotkań dzieci w bibliotece , które odbywają się w każdą środę tygodnia. Zajęcia  promują czytelnictwo oraz  stanowią  twórczą formę spędzania wolnego czasu. Celem spotkań  jest rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności plastycznych i manualnych, uwrażliwianie dzieci na piękno. Dzięki różnorodności stosowanych materiałów oraz technik zdobniczych, zajęcia zyskują na atrakcyjności. Ogromne zaangażowanie dzieci w proces tworzenia, przekłada się na widoczne efekty. Spotkania Koła literacko- plastycznego rozwijają umiejętności współpracy w grupie, wzmacniają więzi koleżeńskie,  uczą szacunku i życzliwości w stosunku  do  drugiej osoby.

Małgorzata Świszcz

bibliotekarz