Księgozbiór

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszcz na dzień 31.12.2018 r. w gminie liczy 31881 wol., w roku 2018 zostało zakupionych 830 nowych książek, na kwotę 19998 złotych, w tym 248 książek na kwotę 6500 złotych zostało zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2018 roku na ubytki spisano 3554 książek.

Biblioteki ogółem w gminie prenumerują 23 tytuły czasopism bieżących

W roku 2018 z bibliotek w gminie korzystało 1202 czytelników, w tym do lat 15 – 491 dzieci.

Komputeryzacja Biblioteki na dzień 31.12.2018 r.: 8 komputerów w Bibliotece Publicznej w Choroszczy, 10 komputerów w FB w Klepaczach oraz 8 komputerów w FB w Barszczewie, program MAK PLUS w Bibliotece Publicznej w Choroszczy, wprowadzany jest księgozbiór na bieżąco i wstecz.

W roku 2018  Bibliotekę odwiedziło 9913 osób,  z dostępu do Internetu skorzystało 368 osób.