Działalność

Biblioteka Publiczna obok podstawowej działalności tj. gromadzenia,opracowywania, udostępniania zbiorów i udzielania informacji, zajmuje się upowszechnianiem książki i czytelnictwa w środowisku, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jest to grupa użytkowników otoczona szczególną troską, gdyż kontakty z biblioteką w najmłodszych latach zapewniają zainteresowania książką w wieku dorosłym.

Biblioteka organizuje :

Zdjęcie z konkursu recytatorskiego O złotą różdżkę dobrej wróżki, który odbył się w dniu 17.04.2002 w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

W 2002 roku biblioteka brała udział w konkursie „Mój powiat”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Bibliotece Publicznej w Choroszczy.

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu Mój powiat,które odbyło się w Bibliotece Publicznej w Choroszczy

W maju 2003 roku odbyły się eliminacje konkursu „Zareklamuj bibliotekę innym „, ogłoszonego przez Bibliotekę Powiatową w Białymstoku. Udział wzięło 11 osób, z tego 3 prace (Kingi Ornowskiej , Kasi Harasim, Klaudi Zatorskiej) zostały zakwalifikowane na eliminacje powiatowe konkursu. Eliminacje odbyły się w czerwcu 2003 roku w Domu Kultury i Bibliotece Samorządowej w Tykocinie. Drugie miejsce na szczeblu powiatowym zajęła Kasia Harasim. Prezentujemy jej nagrodzony wiersz pt.

Spotkania autorskie

Biblioteka organizuje spotkania autorskie. W roku 1999 jedną z imprez kulturalnych uświetniających obchodzenie jubileuszu było spotkanie autorskie z Panią Joanną Papuzińską, autorką książek dla dzieci.

Joanna Papuzińska wraz z kierowniczką biblioteki Panią Elżbietą Wróblewską na spotkaniu autorskim, które odbyło się w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy

W maju 2002 r. gościem biblioteki była Zofia Olek-Redlarska- poetka, autorka wierszy dla dzieci.

Spotkanie autorskie z Zofią Olek-Redlarską w Bibliotece Publicznej w Choroszczy

W grudniu odbyła się prelekcja z siostrą Michaelą Pawlik ze Zgomadzenia Sióstr Dominikanek i Misjonarek w Warszawie. Spotkanie dotyczyło sekt i zagrożeń jakie ze sobą niosą.
Rok 2003 został ogłoszony przez ministra kultury rokiem ksiązki dla dzeci i młodzieży. Z tej okazji odbyło się spotkanie z bajkopisarzem, laureatem Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego Grzegorzem Kasdepke.

Imprezy okolicznościowe

Biblioteka organizuje takie imprezy jak „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka” Współpracuje z Szkołą Podstawową i Gimnzajum w Choroszczy jak również z Muzeum Wnętrz Pałacowych.

Dzień Matki w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
Dzień Matki w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy-dzieci wręczające laurki swym mamom

Zajęcia biblioteczne

W Bibliotece dla Dzieci dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia biblioteczne.

Dzieci na zajęciach bibliotecznych prowadzonych przez Panią Lucynę Jutkiewcz